Literatura ràpida, 3“La lletra d’imprempta té la curiosa virtut de subratllar les coses: fa semblar millors les bones i pitjors les dolentes”
Joan Sales
Mercè Rodoreda-Joan Sales. Cartes completes (1960-1983). Club Editor, Barcelona, 2008