Literatura ràpida“La tendència als aforismes és un símptoma d’arterioesclerosi”
Vladímir Nabòkov. Strong Opinions,
1967